Bestuur Genootschap Onze Taal

  • mr. G.C. (Gert) Haverkate, voorzitter
  • prof. dr. C.J.M. (Carel) Jansen, vicevoorzitter
  • drs. L. (Livia) Verstegen, secretaris
  • drs. M.A. (Margot) Scheltema, penningmeester
  • lic. M. (Martine) Tanghe


Indien u vragen hebt aan een van de bestuursleden, dan kunt u dat doorgeven aan Heleen Bücker.