Opdracht: bedenk een Nederlands woord voor ‘mbuki-mvuki’

In de Bantoetalen – een verzameling talen uit Afrika, waarvan het Swahili het meest gesproken wordt – is mbuki-mvuki een uitdrukking voor ‘de onbedwingbare behoefte om je kleren uit te trekken en te dansen’. Mbuki is letterlijk ‘op de vlucht slaan’, mvuki staat voor ‘wild dansen, alsof je je kleren wilt afschudden’.

Er is een duidelijke klankovereenkomst met het woord boogiewoogie, maar of mbuki-mvuki daadwerkelijk de oorsprong is voor de pianospeelstijl die aan het eind van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten ontstond, is niet zeker. Volgens sommige bronnen zouden de woorden buga (uit het Hausa) en bugs (uit het Mandinka), die allebei ‘(op drums) slaan’ betekenen, en bogi (‘dansen’ in het West-Afrikaanse Engels van Sierra Leone) eveneens aan de basis kunnen staan van boogiewoogie. Het KiKongo-woord mbugi, dat ook vermeld wordt bij de ontstaansgeschiedenis van boogiewoogie, betekent ‘duivels goed’.

Hoe het ook zij, er is wellicht een Nederlands woord te bedenken voor de neiging om ongeremd, en niet gehinderd door kleding, te dansen.

Ingezonden suggesties van lezers:

  • adamscadans (vanwege de link met adamskostuum, en cadans i.p.v. dans, om twee redenen: dans zonder meer klinkt te sierlijk; in cadans zit een ritme-element en het ‘bekt lekkerder’ dan dans samen met adams-)
  • broekie foetsie
  • dolledansdrang
  • lijfdanslust
  • nakie-sirtaki

Deze opgave van Nederland Vertaalt stond op 4 juni 2020 op de Onze Taal Taalkalender 2020.

Naar het overzicht van vertaalopgaven.