Opdracht: bedenk een Nederlands equivalent voor ‘mansplaining’

Sommige mannen leggen op zelfgenoegzame wijze dingen aan vrouwen uit die zij zelf allang weten. Voor deze betweterige neiging van mannen is het neologisme mansplaining bedacht, een samentrekking van de Engelse woorden man en explaining.

De feministische Amerikaanse schrijfster Rebecca Solnit schreef in 2008 als eerste over het verschijnsel in haar essay Men Explain Things To Me – overigens zonder dit nieuwe woord te gebruiken. Het artikel verscheen destijds op tomdispatch.com en verspreidde zich razendsnel over het internet.

Is er een nieuw Nederlands woord te bedenken voor het gedrag dat mansplaining genoemd wordt?

Ingezonden suggesties van lezers:

 • bokitopraat
 • doceerheren
 • doceermeneer
 • emanspliceren/emansplicatie
 • feitjesrapper
 • fluitleggen
 • gastcollege
 • haantjesuitleg, hanenpraat, hanengekraai
 • hanenei
 • mandietsen
 • maniklep/maniklets(t)
 • manklaren
 • mannenlesjes
 • mannetjeswijsheid
 • mannotatie
 • mannoteren
 • manspreken
 • mantuttelen
 • manweterig (zijn/doen), manweterig(heid)
 • manweterige uitleg
 • meggen
 • overduidelijken/overduidelijking
 • paaltjespraat
 • penopreek
 • pietpraat
 • pikkiespagaat
 • pikweterigheid
 • sexpliceren/sexplicatie
 • snoeventen
 • testosteruitleg
 • tuttelmannen
 • ventduidelijken
 • ventklaren
 • ventoelichten
 • voorhuidleggen (je moet het wel snel uitspreken)

Deze opgave van Nederland Vertaalt stond op 27 februari 2020 op de Onze Taal Taalkalender 2020.

Naar het overzicht van vertaalopgaven.