Opdracht: bedenk een Nederlandse vertaling voor ‘wabi sadi’

Wabi sabi is het wereldbeeld of de neiging om door het leven getekende objecten (dus met gebruikssporen of beschadigingen) niet af te danken of minder te waarderen. Het is dus een gevoel of overtuiging en het daarnaar handelen.

Een wereldbeeld dat gaat over de acceptatie van vergankelijkheid – typisch voor Japan, het land waar volgens de shintoreligie ook levenloze voorwerpen bezield zijn. Wabi staat voor ‘eenvoud’ en sabi voor ‘de schoonheid van slijtage’. Gebruikssporen kunnen wijzen op de geschiedenis, het verleden en vroegere generaties. Het leven brengt littekens met zich mee en in plaats van die verbergen, kun je ze ook tonen. Rimpels en oneffenheden staan voor levenservaringen, die je mag koesteren. Want het natuurlijke proces van veroudering gaat met schoonheid gepaard – schoonheid komt met de jaren –, zoals een door oxidatie of verwering gevormde patinalaag mooi is op een koperen dak of een bronzen beeld.

Wabi sabi kan ook ons leren om imperfecties beter te aanvaarden. Hoe zou je het in het Nederlands noemen?

Ingezonden suggesties van lezers:

  • hebbihoudi
  • historieglorie
  • imperfectionisme
  • oudglans
  • rimpelsimpel
  • sleetse schoonheid
  • slijtschoon
  • tijdgoud (bijv. ‘Er ligt wat tijdgoud op dat slot ...’, ‘Het standbeeld vertoont tijdgoud ...’)
  • volmaakt onvolmaakt

Deze opgave van Nederland Vertaalt stond op 23 juli 2020 op de Onze Taal Taalkalender 2020.

Naar het overzicht van vertaalopgaven.