Opdracht: bedenk een Nederlandse vertaling voor ‘facepalm’

O nee! Een hand die tegen het hoofd wordt gedrukt – het voorhoofd of het gezicht – als uitdrukking van frustratie, schaamte of verlegenheid. Sommige gebaren hebben wereldwijd zeggingskracht.

De ‘facepalm’-emoji is in 2016 officieel geaccepteerd door Unicode, de internationale standaard voor de codering van grafische tekens en symbolen in binaire codes, en toegevoegd aan de uitdijende verzameling van emoticons.

Morgen is het Wereldemojidag. Hoe zou je het facepalm-gebaar in het Nederlands noemen?

Ingezonden suggesties van lezers:

  • gezichtshand
  • kopslag
  • schaamhandje
  • tistochniewaar-gebaar
  • zucht

Deze opgave van Nederland Vertaalt stond op 16 juli 2020 op de Onze Taal Taalkalender 2020.

Naar het overzicht van vertaalopgaven.