Opdracht: bedenk een of meer Nederlandse woorden voor ‘lattepapa’, ‘Milchbubi’ en ‘milquetoast’

In Zweden kunnen vaders drie maanden betaald vrij krijgen na de geboorte van hun kind. Dit vaderschapsverlof kan nog verder oplopen, omdat de ouders samen zestien maanden vrij krijgen en dit verlof zelf mogen indelen. Zweedse vaders blijven dan ook veel vaker en langer thuis dan in andere landen. Ze worden lattepapa’s genoemd, naar de vele latte’s (koppen koffie verkeerd) die ze in deze verlofperiode zouden nuttigen – een woordkeus die voortkomt uit een traditioneler manbeeld, waarin mannen juist doorwerken en dubbele espresso zonder suiker drinken.

Wanneer men in Duitsland spreekt van een Milchbubi, gaat het niet over een lattepapa, maar over een onervaren, in de watten gelegde jongeman.

Een milquetoast is dan weer een Engels woord voor een timide persoon of een verlegen lafaard – genoemd naar Caspar Milquetoast, een stripfiguur die in de jaren twintig van de vorige eeuw is bedacht door de Amerikaanse cartoonist H.T. Webster.

Zijn er Nederlandse woorden voor een geëmancipeerde lattepapa, een gepamperde Milchbubi of een laf-schuchtere milquetoast?

Ingezonden suggesties van lezers:

 • draagzakvader
 • grasridder
 • groentje
 • huisvader, melkmuil, klungel
 • Jan Salie
 • luierpapa, puppyvent, schoorvoeter
 • Melkjongeheer
 • melkmannetje, melkmuil, melkkruk
 • melkmuil (4x apart ingestuurd, los van de drieslagen hierboven)
 • munttheepapa, groentje, weifelgast
 • pamperpapa
 • papa-verkeerd, puddingjongen, slaptand
 • pappaccino, zuiveling
 • papventje
 • thuispappie
 • verlospa

Deze opgave van Nederland Vertaalt stond op 14 mei 2020 op de Onze Taal Taalkalender 2020.

Naar het overzicht van vertaalopgaven