Opdracht: bedenk een vertaling voor 序破急, oftewel ‘jo-ha-kyu’

Begin, ontwikkeling, climax. Jo-ha-kyu. Zo bouw je een muziekoptreden, een theeceremonie of de perfecte uitvoering van krijgskunst op. Eigenlijk ontvouwt alles zich langs deze drie stappen: elk verschijnsel in het universum, zelfs de zang van vogels en het zoemen en tsjirpen van insecten, volgt deze loop. Dat was althans de opvatting van de Japanse acteur, schrijver en nō-meester Zeami zeshonderd jaar geleden. (Nō is een Japanse vorm van toneelspel met maskers.)

Kunnen we dit principe ook in bondig Nederlands vatten?

Ingezonden suggesties van lezers:

  • bron-bloei-basta
  • drietrapsbouw
  • hink-stap-sprong (naar analogie van het atletiekonderdeel) (3x ingezonden)
  • ontplooiing
  • tip-tap-top: tip is vaak begin of aanleiding van/voor iets; tap is min of meer een onomatopee voor iets dat verder schakelt; top spreekt voor zich

Losse opmerking van een inzender: “Een Jo-ha-kyu is een verschijnsel dat in corona-tijd is ontstaan. Het is een rij wachtenden die staat te wachten tot ze een yoga-ruimte binnen kunnen. In verband met het maximaal aantal deelnemers is de groep namelijk in tweeën gesplitst.”

Deze opgave van Nederland Vertaalt stond op 10 september 2020 op de Onze Taal Taalkalender 2020.

Naar het overzicht van vertaalopgaven.