Sinds 1985 beantwoordt de Taaladviesdienst van Onze Taal taalvragen van leden en anderen. Vroeger gebeurde dat vooral per brief, tegenwoordig komen de vragen via allerlei kanalen: telefoon, e-mail, Twitter, Instagram en WhatsApp (alle manieren om de Taaladviesdienst te bereiken). 

Wie zijn de taaladviseurs van Onze Taal? Hoe doen zij dat? En wie maken er eigenlijk gebruik van de dienst? 

Marc van Oostendorp schreef er een artikel over voor het novembernummer van Onze Taal (pdf).

De taaladviseurs komen op deze website ook zélf aan het woord: