Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat Riet van der Laan op 15 juli na een kort ziekbed op 69-jarige leeftijd is overleden. Van 1975 tot 2005 was zij de drijvende kracht van de administratie van het Genootschap Onze Taal.

In haar beginperiode waren zij en redacteur Jan Renkema naast het bestuur zo ongeveer de enige medewerkers van Onze Taal. Legendarisch zijn de verhalen over hoe ze destijds vanuit de logeerkamer van haar huis in De Lier samen met Renkema de redactiepost regelde voor het toen nog wat elementair ogende tijdschrift – door haar toen en ook daarna altijd consequent ‘Het Clubblad’ genoemd. Ze herinnerde zich later: “We hadden vele ‘vaste zinnen’ en zelfs alinea’s. Over de telefoon zei Renkema dan: antwoord maar met 2, 16, 22 en 41. Al die brieven typte ik dan netjes uit.”

Gaandeweg zag Riet van der Laan Onze Taal groeien tot een professionele organisatie, met zo’n vijftien medewerkers. In die groot gegroeide club speelde zij als vanzelfsprekend een centrale en bindende rol. Ze was gedecideerd in haar optreden, maar tegelijk ook heel belangstellend, meelevend en zorgzaam. Bij haar afscheid verscheen er een strikt gelimiteerde editie van Het Clubblad, waarin zij werd geëerd als ‘de moeder van Onze Taal’.

We gedenken Riet met veel respect, dankbaarheid en bovenal genegenheid. Haar nabestaanden wensen we kracht bij de verwerking van dit grote verlies.