Op 31 januari overleed in Brussel op 97-jarige leeftijd Harry Cohen, van 1979 tot 2004 vaste medewerker van Onze Taal. Cohen was van huis uit econoom, maar hij voelde zich sterker aangetrokken tot taal. Het grootste deel van zijn leven werkte hij als vertaler bij de Europese Commissie in Brussel; daarnaast publiceerde hij geregeld column-achtige stukken in NRC Handelsblad. En hij schreef vele tientallen grotere artikelen voor Onze Taal.

Spelling, purisme, woordenboeken en taalnormen hadden Cohens speciale interesse. Met voorbeelden als de ruwe oliekoopman en een opvouwbare fietsenwinkel illustreerde hij een spellingregel die vaak niet werkte. In zijn stuk over de Académie française (1992) liet hij op subtiele wijze zien dat opgelegde taalnormen niet effectief zijn. En hét artikel in Onze Taal over verkleinwoorden in het Nederlands was van de hand van Cohen. Pas toen hij bijna negentig was, ruimde hij zijn naslagwerken op en stopte hij met schrijven.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.