Met ingang van het januarinummer, dat 8 januari verschijnt, ziet het tijdschrift Onze Taal er een beetje anders uit. Zes jaar na de laatste aanpassing vonden we dat het blad weer toe was aan een opfrisbeurt, en daarom hebben we Karin Nas-Verheijen van bureau Manifesta gevraagd een nieuwe opmaak te ontwerpen.

Het resultaat biedt meer rust en ruimte, en ook meer afwisseling. Ook inhoudelijk is het blad veranderd. Om te beginnen zullen er enkele rubrieken verdwijnen: ‘Toen in …’, ‘Klassewerk’, ‘Hom of kuit’ en ‘Horstlog’, de column van Joop van der Horst, die zich voortaan zal toeleggen op de wat langere stukken. Ook ‘Zong’ is er niet meer, al zal auteur Guus Middag het Nederlandstalige lied vast nog weleens ter sprake brengen in zijn nieuwe rubriek ‘De taal van …’

Twee rubrieken krijgen een andere opzet: het taaladviesgedeelte ‘Vraag en antwoord’ wordt wat gevarieerder en krijgt meer ruimte, en dat geldt ook voor de nieuwsrubriek ‘Tamtam’. Daarin worden
voortaan meer verschillende actualiteiten belicht, bijvoorbeeld in het maandelijkse  onderdeel ‘De kwestie’ (de opvolger van ‘Hom of kuit’), waarin de resultaten staan van lezerspolls die we geregeld houden.

En dan zijn er ook dingen bij gekomen. We hebben de even fameuze als mysterieuze Taalprof bereid gevonden maandelijks zijn ongezouten mening te geven over allerlei taalkwesties, en in de rubriek ‘Vertaald door …’ zal een vertaler telkens ingaan op het lastigste vertaalprobleem dat hij of zij tegenkwam. Verder keert Matthias Giesen terug in het blad; waren zijn eigenzinnige tekeningen tot een paar jaar geleden illustraties bij artikelen, vanaf nu heeft hij een eigen vaste plaats. En ten slotte: achter in ieder nummer van Onze Taal staat voortaan een pagina waarop de kinderen het voor het zeggen hebben: de rubriek ‘Taaltje’.