Tijdens de algemene ledenvergadering van Onze Taal op 8 juni 2019 werden drie nieuwe bestuursleden benoemd. Zij stellen zich hieronder voor:

 

Erwin Nijsse
Woonplaats:
Den Haag
Geboren: 1 september 1969
Beroep: Vice President Finance, Shell International Upstream
Hobby’s/vrije tijd: Hardlopen, literatuur, zeilen
Waarom werd je bestuurslid?  Onze Taal levert een mooie bijdrage aan een beter gebruik en begrip van de Nederlandse taal, en heeft een hele goede reputatie. Het blad en de taaladviesdienst worden door veel mensen gewaardeerd, onder andere door een fijne combinatie van ‘diepgang’ en ‘luchtig’. Echter, ons ledenbestand en het aantal donaties dalen al een aantal jaren, wat ten koste gaat van nieuwe initiatieven en investeringen in de toekomst. Ik vind het een eer en een uitdaging om een bijdrage te leveren aan een financieel gezonde vereniging, die ook in de komende decennia  van waarde kan zijn voor allen die de Nederlandse taal leren en gebruiken.
Boek: Godenslaap van Erwin Mortier
Favoriete taalonderwerp: Beeldspraak in poëzie en literatuur
Opvallendste trend: Genderneutraal taalgebruik, het is soms wat overdreven en verwarrend
Lelijkste woord: Afvallen: moeilijk, niet leuk, en het klinkt negatief!

 

Nelleke Noordervliet
Woonplaats:
Amsterdam
Geboren: 6 november 1945
Beroep: Schrijver
Hobby’s/vrije tijd: Heb ik niet
Waarom werd je bestuurslid? Omdat onze taal me als neerlandica en schrijver ter harte gaat. 
Boek: Radetzkymars van Joseph Roth
Favoriete taalonderwerp: Het vergeetwoord. Ik ben beschermvrouwe van het genootschap van geadopteerde vergeetwoorden.
Opvallendste trend: toenemende onverschilligheid voor correct taalgebruik. Ondanks het goede werk van Onze Taal ... Er blijft werk aan de winkel.
Lelijkste woord: Ik neig ertoe te zeggen dat een woord zelf niet lelijk is, maar hooguit het gebruik ervan. Dat komt ook doordat me zo direct geen lelijk woord te binnen schiet.

 

Willemijn Zwart
Woonplaats:
Enschede
Geboren: 4 april 1989, ook in Enschede
Beroep: Educatief ontwerper en lerarenopleider
Hobby’s/vrije tijd: Wielrennen, modderfietsen, eten en drinken.
Waarom werd je bestuurslid? Het voelt als een enorme eer om als jonge neerlandica bestuurslid van het Genootschap Onze Taal te mogen worden. Een van de uitdagingen waar Onze Taal voor staat, is de werving van nieuwe leden. Mijn studenten aan de lerarenopleiding Nederlands van Saxion Hogeschool lopen over van enthousiasme en talige experimenteerdrift, dus wat interesse in taal betreft maak ik me geen zorgen. Maar twintigers en dertigers worden zelden nog lid van een vereniging, al tikken ze zonder problemen een paar euro per maand af voor een abonnement op online muziek, films of luisterboeken. Hoe kan Onze Taal ook deze generaties aan zich binden? Daar denk ik graag over mee.
Boek: Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Caldar. Vuistdik, verfrissend en met een sterke selectie van primaire teksten. Een rijke bron voor literatuuronderwijs.
Favoriete taalonderwerp: Talige diversiteit.
Opvallendste trend: ‘Van Johma oet Losser’, de Haagse Kleuruh Waaieâh van schildersbedrijf Bierens, Tele2’s #omdathetkan: Standaardnederlands blijkt niet altijd de standaard.
Lelijkste woord: Board room dynamics. Brrrrrr ... Goed idee hoor, om als machtige mannen en vrouwen óók te praten over hoe je met elkaar omgaat, maar moet dat dan zo’n nare naam krijgen?