Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering namen we afscheid van voorzitter Carel Jansen. Ook zijn er drie nieuwe bestuursleden aangetreden. We stellen ze graag aan u voor.

Jenny Audring (1977) is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Geboren en getogen in Berlijn, maar in Nederland gepromoveerd op het gebruik van voornaamwoorden in spontaan gesproken Nederlands (“het meisje, die”) en gespecialiseerd in de bouw van woorden en de structuur van het mentale lexicon.

“Als taalkundige werk ik natuurlijk graag mee aan meer uitwisseling tussen taalliefhebbers en taalonderzoekers. Het is wonderlijk dat zoveel mensen belangstelling hebben voor taal, maar bijvoorbeeld leerlingen vaak geen idee hebben dat taalkunde een wetenschap is die je kunt studeren. En dat terwijl er nog zoveel te ontdekken valt.”

Arno Brok (1968) is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hoewel hij niet Fries is van geboorte, is hij inmiddels volledig tweetalig. In het bestuur van Onze Taal wordt Brok voorzitter.

“Mijn belangstelling voor de cultuursector is groot en ik ben van mening dat taal de drager is van cultuur en menig culturele uiting. In de meertalige omgeving in Fryslân, waar ik woon en werk, mag ik daar dagelijks getuige van zijn.”

 

 

Axel Buyse (1955) is algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering bij de Europese Unie. Eerder was hij de hoogste vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland, en vanuit die functie dagelijks bezig met het aanhalen van de banden tussen Nederland en Vlaanderen. Onze gezamenlijke Nederlandse taal is daarin een belangrijke factor.

“Ik kom uit West-Vlaanderen, uit een grensdorp onder de rook van Rijsel/Lille. Mijn ouders spraken dat typische dialect dat zo uit de Middeleeuwen tot ons lijkt te komen. Streekgenoten die in hun aparte West-Vlaams vast blijven haken, hebben het lastiger dan andere Vlamingen om zich in de standaardtaal uit te drukken. Dat besef heeft mij er in mijn tienerjaren toe gebracht extra aandacht te besteden aan ‘mijn’ Nederlands.” 

 

Het bestuur van Onze Taal bestaat nu uit zeven leden: naast de drie nieuwe leden zijn dat Frits van Oostrom, Nelleke Noordervliet, Willemijn Zwart en Erwin Nijsse.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering nam de vereniging afscheid van voorzitter Carel Jansen, wiens bestuurslidmaatschap na twee volledige termijnen afliep.