Woensdag 8 juni werd in Den Haag de jaarvergadering van het Genootschap Onze Taal gehouden. In plaats van de gebruikelijke lezing na afloop, was er een rondleiding door de Koninklijke Bibliotheek (KB), voorafgaand aan de vergadering. De aanwezige leden konden een kijkje nemen in de studiezalen van de bibliotheek én in het magazijn. 

Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van aftredend (en niet-herkiesbaar) bestuurslid Els Elffers. De bestuursleden Gert Haverkate en Carel Jansen, ook aftredend maar wel herkiesbaar, werden herkozen.

Hieronder een impressie van de avond. Het volledige jaarverslag van 2015 is hier te downloaden. 

Rondleiding door het magazijn van de KB.

In een van de leeszalen.

Bestuursleden Margot Scheltema (l.) en Gert Haverkate (r.), met Onze Taal-directeur Peter Smulders in het midden.

Gert Haverkate geeft een samenvatting van het jaarverslag.

Els Elffers treedt af als bestuurslid.

Rondvraag.


Foto's: Saskia Aukema.