Een nieuw onderdeel deze zomer in het radioprogramma De Taalstaat: het Groot Dictee-spelspel. In elke uitzending nemen twee Taalstaat-luisteraars het tegen elkaar op onder leiding van een van de taaladviseurs van Onze Taal. 

Wat moet je doen? Woorden spellen: hardop, letter voor letter én natuurlijk helemaal juist. Durf jij de uitdaging aan? De prijs voor de beste Spelspeller is: een plaats in de dicteezaal op 6 november, als het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt gehouden.

Geef je op voor het Spelspel via taalstaat@kro-ncrv.nl.

Oefenen? 

Oefenen met typische dicteewoorden? Dat kan met deze drie quizzen (van elk vijftig vragen): 

- Spelspelquiz 1

- Spelspelquiz 2

- Spelspelquiz 3

De woorden uit de uitzendingen

De volgende woorden werden in de uitzending van 3 juli gesp(e)eld.

Kandidaat 1: Kandidaat 2:
flauweriken
bouillon
andersoortig
cappuccino
loochenen
gedijt
scenario
pijler
forsythia
omelet
faliekant
spanwijdte
stethoscoop
stouteriken
fouilleren
anderszins
carpaccio
goochemerd
vlijt
fascisme
weids
coryfee
dromedaris
emiraat
bandbreedte
Kandidaat 1 spelde 12 van de 13 woorden juist. Kandidaat 2 spelde al deze 12 woorden juist.

De volgende woorden werden in de uitzending van 10 juli gesp(e)eld.

Kandidaat 1: Kandidaat 2:
kokkerellen
acuut
parallelle
akoestiek
abrupt
koeioneren
flamboyant
download (download je)
gespioneerd
carrosserie
cyclaam
grinniken
geliket
antraciet
aluminium
lijdt (het lijdt geen twijfel)
cabaretesk
besognes
florissant
abonnees
gamet (zij gamet)
applaudisseren
sachertorte
chrysanten
bestrate
Kandidaat 1 spelde 8 van de 12 woorden juist en paste bij 1 woord. Kandidaat 2 spelde 8 van de 13 woorden juist.