Het Groot Dictee, geschreven door Onze Taal-erelid Kees van Kooten, bevatte naast klassieke moeilijk te spellen woorden veel verwijzingen naar andersoortige taalkwesties. De Taaladviesdienst licht een aantal (niet alle) stijlfouten en grammaticale fouten en enkele moeilijke woorden uit. In de tekst vindt u links naar adviezen over die kwesties.

Een przewalskipaardenmiddel

 1. Na koffiegedronken* te hebben, begon het Groot Dictee. Niettegenstaande de taalcriticus Charivarius zijn macedoine 'Is dat goed Nederlands?', die verrukkelijke thesaurus vol linguïstische bêtises, publiceerde in 1940, zou het journaille anno hodie een raillerend exposé van onze pennenstrijd alsnog met dit piteuze zinnetje kunnen initiëren.
 2. Zulke lammenadige anastrofes vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje, in wier postale verbiage een heel aantal zeugmata, polysyndetons en anakoloeten wiewauwde.
 3. 'Een heel aantal' is de contaminatie van 'een groot aantal' en 'heel veel'; vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, mitsgaders aan menig grammaticaal quid pro quo - emendeer mij!
 4. Als men insinueert dat u heimwee heeft naar de leraar Nederlands als feniks, waarmee het zo is gegaan dat hij werkeloos achter de gerianiums zit, moet u niet paranoia reageren, aangezien die accusatie een vrijwel cliché is.
 5. Het was veelbetekend hoe elke media onwelwillig reflecteerde op de krankjorume tekst van het Koningslied, over wiens begeestering de godganse participatiemaatschappij** zich streste.
 6. U hoort ons inziens tot een van het gardekorps Nederlanders die menen dat de campertiaanse schrijfwijze van het adjectief verrukkelijk - het megafonetische neologisme vurrukkulluk - als voorkeurspelling*** te verkiezen had geweest.
 7. Het is niet zozeer een fetisj voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een Babels imbroglio; mits dit verifiërende przewalskipaardenmiddel de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.
 8. Bijgevolg beseft u zich een pseudobancaire poging tot phishing zorgeloos te kunnen deleten dan u leest: 'Er is een inactieve activiteit op dit rekening plaatsgevonden.' Want zodan onze zuiderburen zeggen: Menen ligt dicht bij Kortrijk, maar verre van Waregem.
 • * Volgens de jury los, maar koffiedrinken en ook koffiegedronken staat als één woord in het Groene Boekje. Beide spellingen schijnen goed gerekend te zijn.
 • ** Het woord van het jaar was volgens Onze Taal participatiesamenleving. Participatiemaatschappij is een ander begrip.
 • *** Voorkeursspelling is volgens de regels ook correct, maar die vorm staat niet in de woordenlijst van het Groene Boekje. De jury heeft beide schrijfwijzen goedgekeurd.

Leest u na het dictee liever ontspannen over de talloze aantrekkelijke aspecten van taal? Word dan nu lid van Onze Taal en lees ons vernieuwde tijdschrift!