Het Genootschap Onze Taal is een vereniging. Lidmaatschappen lopen per kalenderjaar en worden automatisch verlengd. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient dat te gebeuren vóór 1 november. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december. Uw abonnement op Onze Taal is onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging.

Door de zogenoemde ‘Abonnementenwet’ die op 1 december 2011 is ingegaan, is er enige onduidelijkheid ontstaan. Deze wet moet het voor abonnees van commerciële bladen eenvoudiger maken om hun abonnement op te zeggen. De bepalingen in de wet gelden echter niet voor lidmaatschappen van verenigingen (zoals het Genootschap Onze Taal). Verenigingen mogen lidmaatschappen automatisch met een jaar verlengen, tenzij er vóór een duidelijk aangegeven datum is opgezegd. Die datum is bij Onze Taal gesteld op 1 november, zoals ook vermeld in het colofon van het tijdschrift.

Voor uw opzegging kunt u onderstaand formulier gebruiken. Zodra we uw opzegging verwerkt hebben, ontvangt u een bevestiging per e-mail.