Toelichting
In de Jaarwoordenzoeker 'Een woord uit elk jaar' kunt u een jaartal tussen 1800 en 2017 intikken, bijvoorbeeld uw geboortejaar, waarna u te zien krijgt welk woord of welke uitdrukking in dat jaar is geboren. Als u klikt op de Vorig/Volgend woord-knop worden andere woorden getoond die in datzelfde jaar voor het eerst zijn vermeld. De jaarwoordenzoeker is samengesteld door Nicoline van der Sijs in samenwerking met het Genootschap Onze Taal. De gegevens zijn grotendeels gebaseerd op het Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen van Nicoline van der Sijs uit 2006.

De jaarwoordenzoeker is mogelijk gemaakt door een subsidie van de stichting Vrienden van Onze Taal.

Verantwoording
Van lang niet alle woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal is het exacte geboortetijdstip bekend, maar van de woorden in de jaarwoordenzoeker is daar wel iets over te zeggen. Zo kunnen ze het gevolg zijn van een maatschappelijke gebeurtenis, zoals de ontdekking of invoering van een tot dan toe onbekend wezen of product (1803 vogelbekdier, 1963 vlaflip), een politieke verandering (1868 socialistisch), de publicatie van een dichtregel die gevleugeld wordt (1929 groots en meeslepend wil ik leven!), een optreden in de media dat onvergetelijk blijkt te zijn (2001 een beetje dom), een verandering in de wetgeving (1881 drankwet). Bij ieder woord in de jaarwoordenzoeker wordt kort verteld wat de reden voor het ontstaan van het woord is geweest.

Jaarwoordenzoeker op uw eigen site
Het kleine, handige invoervak kunt u desgewenst ook op uw eigen site plaatsen, als aardigheidje voor uw bezoekers. Vraag de de HTML-code hiervoor op bij Raymond Noë.