Woordpost logo Onze Taal logo
donderdag 7 november 2013
 
 

segregatie

betekenis

sociale scheiding van bevolkingsgroepen

uitspraak

[see-gree-ga-(t)sie] of [see-gruh-ga-(t)sie]

citaat

"In een hoofdstuk over onderwijs wordt een onderzoek van het Kennis­centrum Gemengde Scholen opgevoerd, waarna de commissie de overheid adviseert om maatregelen te nemen 'ter bestrijding van de feitelijke segregatie op scholen om zo vooroordelen tegen te gaan en de acceptatie van personen van verschillende etnische afkomst te vergroten'."
Bron: Nederland zwart gemaakt (Margreet Fogteloo, De Groene Amsterdammer, 30 oktober 2013)

woordfeit

Segregatie is het verschijnsel dat bepaalde culturele of etnische groepen (gedwongen of vrijwillig) dicht bij elkaar gaan of blijven wonen; het is het tegengestelde van integratie.
Het woord komt via het Frans van het Latijnse segregatio 'afzondering', een afleiding van segregare 'afscheiden, afzonderen (van een kudde)'. Dit werkwoord is afgeleid van de woordgroep se grege, die letterlijk 'afgezonderd van de kudde' betekent: het voorzetsel se betekent '(afgezonderd) van', en grege is een naamvalsvorm van grex 'kudde'.

 
 
 
  Onze Taal-app  
 
  pointer Aan-/afmelden pointer Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.