De Zomerschool-uitzending van De Taalstaat stond op 13 juli 2019 in het teken van accenttekens: het accent aigu (zoals in café), accent grave (zoals in crème) en accent circonflexe (zoals in enquête). Wanneer schrijf je die tekens wel en wanneer juist niet?

Meer weten?

De officiële regels voor het gebruik van accenttekens staan in hoofdstuk 4 van de Leidraad van het Groene Boekje (de Woordenlijst Nederlandse taal), dat ook te raadplegen is op de website van de Nederlandse Taalunie. Ook op onze eigen website is er op verschillende pagina’s informatie over te vinden.

De drie zinnen uit De Taalstaat:

  1. Uit een à l’improviste samengestelde enquête bleek dat alleen gedweeë bètaleerlingen hun corvee deden.
  2. Een voorstel voor broodjes filet americain en pêche melba’s in het schoolcafé bleek een eclatant succes.
  3. Zonder gêne werd daarna rondgeblèrd dat er ook een traiteur zou langskomen met bananenbrood met crème fraîche.

Beluister de volledige uitzending hier.

Extra oefenen: doe de quiz!

Nog meer oefenen met accenttekens? Doe de quiz!

Succes met oefenen en tot volgende week!

Klik hier om naar de overzichtspagina ‘Zomerschool Groot Dictee’ te gaan.

Houdt u van taal?

Word dan lid van Onze Taal! Dan ontvangt u niet alleen tienmaal per jaar ons tijdschrift, maar steunt u ook onze vereniging.