Eerst zetten we de automatische functie uit. Start Word. Kies de Office-knop, linksboven in het venster, en dan Opties voor Word rechts onderaan in het menu. Venster Opties voor Word verschijnt. Kies linksboven Controle, en dan rechts Auto-Correctie-opties… . Venster AutoCorrectie verschijnt. Kies tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Zet zonodig, in het vak Vervangen tijdens typen, het selectievakje vóór "Rechte aanhalingstekens" door "Gekrulde aanhalingstekens" uit. Kies nu tabblad AutoOpmaak en doe hetzelfde in het vak Vervangen. Kies twee keer OK (rechts onderin het venster) en het documentvenster van Word verschijnt weer.

Nu we Word hebben gezegd dat het zich koest moet houden, gaan we zorgen voor de juiste aanhalingstekens op het juiste moment. Kies, links bovenin het documentvenster, menu Invoegen. Helemaal rechts bovenin verschijnt nu de opdracht Ω Symbool. Kies deze opdracht, dan de opdracht Meer symbolen…. Er verschijnt een venstertje Symbool waarin we allerlei tekens kunnen kiezen om in onze tekst te plaatsen, maar waarin we ook gewenste tekens kunnen voorzien van een eigen toetscombinatie. Dan worden ze, bij aanslaan van die toetscombinatie, op de invoegpositie in de tekst geplaatst.

We zoeken eerst het gewenste teken op. Zorg ervoor dat tabblad Symbolen het actieve tabblad is. De vervolgkeuzelijst Lettertype moet (normale tekst) laten zien. Kies in de vervolgkeuzelijst Deelverzameling de ingang Algemene interpunctie. Selecteer nu, in de tabel die u in het venster ziet, met één klik (niet dubbelklikken) of via de pijltjestoetsen op het toetsenbord het teken “Left single quotation mark” (“Enkel aanhalingsteken openen”). In de afbeelding is dit rij 1, teken 7, maar dat zou bij u anders kunnen zijn. Houd de namen van de tekens in de gaten als u aan het zoeken bent; ze verschijnen links onderin het venster, boven de knop AutoCorrectie… .
Hebt u het juiste teken gevonden en geselecteerd, kies dan de knop Sneltoets. Venster Toetsenbord aanpassen verschijnt.

Hier kunt u een toetscombinatie invoeren die voortaan aan het in het vorige venster gekozen teken is gekoppeld. Ik heb voor “Enkel aanhalingsteken openen” de Ctrl-toets samen met de accent grave, gevolgd door de spatiebalk, gekozen. In mijn notatie: <Ctrl-accent grave><Spatie>. De door u gekozen combinatie (gewoon aanslaan) verschijnt meteen in het vak Druk op nieuwe sneltoets. Met de knop Toewijzen slaat u uw nieuwe combinatie op. Daarna sluit u met de knop Sluiten het venster Toetsenbord aanpassen en verschijnt het venster Symbool weer. Ga op dezelfde manier te werk voor andere tekens.

Hieronder een overzicht van hoe ik het op mijn pc's thuis en op het werk heb geregeld.

De tekens in de laatste kolom zijn voor de duidelijkheid vergroot en in Times New Roman getoond, omdat die letter de vorm van de tekens heel duidelijk laat zien. En nu maar kwistig strooien met uw eigenste, correct geplaatste aanhalingstekens… ☺ .

Jaap Verhage, remedial teacher IBS Aboe Da'oed, Utrecht.