Leeslijst bij 'Geen excuus voor een slecht excuus', van Jaap de Jong

• Edwin L. Batistella (2014). Sorry about that: The Language of Public Apology. New York: Oxford University Press

• Daniel Janssen (2018). ‘Sorry voor je reputatie.’ In: Jaap de Jong e.a. (red.), Vertrouw mij! Manipulaties van imago.  Amsterdam: AUP.

• Lazare, A. (2004). On Apology. New York: Oxford University Press.

• Scher, S. J., & Darley, J. M. (1997). How effective are the things people say to apologize? Effects of the realization of the apology speech act. Journal of Psycholinguistic Research 26, p. 127–140.