dinsdag 11 januari 2011
VITRIOOL
UIT:
Politiek VS let even op haar woorden (Bas den Hond, Trouw, 10 januari 2011)

CONTEXT:
Tijdens de eerste persconferentie van politie en justitie over de gebeurtenissen verstrekte hij feitelijke informatie – dat de dader nog niets had gezegd – en een persoonlijke boodschap: dat 'VITRIOOL' het politieke debat in de VS was gaan kenmerken.

BETEKENIS:
sulfaat, zwavelzuur; bijtende woorden

UITSPRAAK:
[vie-trie-ool]

WOORDFEIT:
Vitriool is eigenlijk de naam van verschillende sulfaten, die onder meer als verdelgingsmiddel gebruikt werden. Van die betekenis is de stap naar een negatieve figuurlijke betekenis niet zo groot. Een in vitriool gedoopte pen (een verbinding die met enige regelmaat gebruikt wordt) is bijvoorbeeld een 'zeer venijnige pen'. Het Latijnse vitrum, waarop vitriool teruggaat, betekende 'glas, kristal'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.