donderdag 8 juli 2010
SECONDANT
UIT:
Paars-plus praat donderdag verder (de Volkskrant, 7 juli 2010)

CONTEXT:
Rond twaalf uur werd een lange pauze ingelast, omdat Cohen als oud-burgemeester van Amsterdam bij de beŽdiging van zijn opvolger Eberhard van der Laan in de hoofdstad moest zijn. Na de lunch wisselden de partijleiders in de onderhandelingen van SECONDANTEN.

BETEKENIS:
assistent

UITSPRAAK:
[suh-kon-dant] of [see-kon-dant]

WOORDFEIT:
Het Latijnse secundare betekent 'begunstigen, steunen'; het is afgeleid van secundus 'volgend, voorspoedig', dat overigens ook 'tweede' betekent. Secundare is in het Frans ontleend als seconder, waarvan secondant 'helpend(e)' het tegenwoordig deelwoord is.
Een secondant was aanvankelijk helper (of getuige) in een duel. Bij schaakwedstrijden ondersteunt de secondant de schaker voorafgaand aan de wedstrijd en bij onderbrekingen. Inmiddels betekent het woord meer in het algemeen 'helper, ondersteuner'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.