dinsdag 15 maart 2011
PREFECTUUR
UIT:
Schadelijke straling vrijgekomen na explosie in reactor Fukushima (Marije Willems, NRC Handelsblad, 15 maart 2011)

CONTEXT:
Het dodental van de ramp in Japan is inmiddels opgelopen tot 2400, maar het hoofd van politie van Myagi vreest dat alleen al in zijn PREFECTUUR meer dan tienduizend mensen zijn omgekomen.

BETEKENIS:
(hier:) bestuurlijk onderdeel in Japan

UITSPRAAK:
[pree-fek-tuur]

WOORDFEIT:
Japan is staatkundig verdeeld in 47 prefecturen: een soort provincies. Er zijn meer landen waar deze term wordt gebruikt, zoals China en Albanië.
In de Romeinse tijd was een prefectuur (Latijn: praefectura) een district waarover een prefect (praefectus) het bevel had. Praefectus kon ook andere functies aanduiden, zoals 'commandant' en 'opzichter'. Deze woorden zijn afgeleid van praeficere 'aan het hoofd stellen', dat is opgebouwd uit prae 'vooraan' en facere 'doen, maken, aanstellen'.

cursussen Taaladviesdienst

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.