dinsdag 15 september 2009
MERITOCRATIE
UIT:
Jort Kelder: eerst de moraal en pas dan het vreten (Mark Koster, Revu.nl, 11 september 2009)

CONTEXT:
Het charmante aan Kelder is dat hij eigenlijk nooit een graaier is geworden, ondanks zijn recente pleidooi voor beloningen op basis van MERITOCRATIE. Wie hard werkt, mag veel verdienen, of zelfs een bonus pakken, betoogt de oud-hoofdman van zakenglossy Quote.

BETEKENIS:
samenleving waarin de sociale status bepaald wordt door prestaties en capaciteiten

UITSPRAAK:
[me-rie-to-kra-(t)sie]

WOORDFEIT:
Het Nederlands heeft meritocratie aan het Engels ontleend; het bestaat uit merite en het achtervoegsel -cratie. Merite komt van het Franse mérite 'verdienste'; -cratie gaat terug op het Oudgriekse kratos 'kracht', 'heerschappij' – het is een veelvoorkomende uitgang in namen van staatsvormen (democratie, aristocratie, enz.).

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.