donderdag 22 september 2011
HOVAARDIG
UIT:
De Jager wijst de koers, Wilders bepaalt beleid (Hans Goslinga, Trouw, 18 september 2011)

CONTEXT:
Koersvast in onzekere tijden, luidt het motto waaronder minister van Financiën De Jager zijn eerste Miljoenennota heeft geschreven. Dat klinkt misschien een tikje HOVAARDIG voor een lid van een kabinet dat in een complexe internationale en politieke werkelijkheid zijn weg moet vinden.

BETEKENIS:
verwaand, hoogmoedig, arrogant

UITSPRAAK:
[ho-vaar-duhg]

WOORDFEIT:
Hovaardig is afgeleid van het Middelnederlandse woord hovaert of hovaerde 'trots, overmoed'. Het woorddeel ho komt van hoog (de g is in de uitspraak verdwenen), en vaert of vaerde is de voorloper van vaart 'het rijden, het gaan' – dit verwees naar het rijden op een paard of met een wagen. Iemand die hoog te paard zat, verhief zich boven anderen; daardoor kreeg hovaardig de betekenis 'verwaand'.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.