dinsdag 2 maart 2010
HOMILIE
UIT:
Oproep tot huwelijkstrouw (De Standaard, 1 maart 2010)

CONTEXT:
André-Jozef Léonard (70) liet er in zijn eerste HOMILIE geen twijfel over bestaan. Hij zoekt medewerkers. Priesters, kloosterlingen, diakens en leken. Maar in de allereerste plaats echtparen.

BETEKENIS:
preek over een bijbeltekst

UITSPRAAK:
[ho-mie-lie]

WOORDFEIT:
Het Griekse homilia betekende 'gesprek' of 'toespraak'. Uit die laatste betekenis is via het christelijk-Latijnse homilia 'preek' de huidige term homilie voortgekomen. Het gaat dan specifiek om een preek die een bijbeltekst als uitgangspunt heeft. In de rooms-katholieke kerk is met homilie vooral de preek bedoeld die tijdens de mis gehouden wordt.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.