dinsdag 24 april 2012
GESOIGNEERD
UIT:
Ageeth Scherphuis (1933-2012) (Kees Schaepman, Villamedia, 18 april 2012)

CONTEXT:
Bij de redactie – destijds vooral baarden en spijkerbroeken – duurde het lang voor bij iedereen het besef doorbrak dat achter die beschaafde en GESOIGNEERDE verschijning een getalenteerd journalist schuilging.

BETEKENIS:
verzorgd, netjes

UITSPRAAK:
[guh-swa-njeerd]

WOORDFEIT:
Gesoigneerd is het voltooid deelwoord van soigneren, dat '(veel) zorg besteden aan het uiterlijk' betekent. Hoewel soigneren aan het Frans ontleend is, is het woord van oorsprong Germaans. Hoe de betekenisontwikkeling precies is verlopen, is onbekend, maar zeker is dat het Franse soigner verwant is met het Gotische woord sunjon 'rechtvaardigen'.
Met soigner 'verzorgen' is ook het Franse besoin 'noodzaak' verwant, dat in het Nederlands in besognes 'zorgen' voortleeft.

tekstcorrectie

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.