dinsdag 15 januari 2013
FLATTEREN
UIT:
Vendetta in China (Chris van der Heijden, De Groene Amsterdammer, 9 januari 2013)

CONTEXT:
Maar zo'n cijfer zegt minder dan de internetoptimisten denken, terwijl het tegelijkertijd meer zegt dan de pessimisten suggereren. Het zegt minder omdat het GEFLATTEERD is (iedereen die in voorgaand half jaar op internet had gekeken, werd meegeteld).

BETEKENIS:
gunstiger voorstellen dan de werkelijkheid is

UITSPRAAK:
[flat-tee-ruhn]

WOORDFEIT:
De oudste betekenis van flatteren, aangetroffen in de vijftiende eeuw, is 'vleien'; denk ook aan het Engelse to flatter met dezelfde betekenis. In de zeventiende eeuw kwam de betekenis 'gunstiger voorstellen' op. Een geflatteerd portret, bijvoorbeeld, is een portret waarop iemand mooier wordt afgebeeld dan hij of zij is.
Het woord is ontleend aan het Franse flatter; de oudste betekenis daarvan is 'strelen'. Dit woord heeft waarschijnlijk Germaanse wortels: in het Frankisch (een Germaanse taal) betekende flatjan ook 'strelen'; dat is een afleiding van flat 'vlak'.

Taaladviesdienst

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.