donderdag 13 januari 2011
FLAGRANT
UIT:
Palin noemt beschuldigingen 'bloedlaster': onmiddellijk kritiek (de Volkskrant, 13 januari 2011)

CONTEXT:
Het gebruik van dit woord maakte dan ook onmiddellijk kritiek los. Niet in de laatste plaats omdat Giffords, die nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, Joods is. Debbie Wasserman Schultz, democratisch afgevaardigde uit Florida en vriendin van Giffords, was woedend. "Palins opmerkingen getuigen van totale onwetendheid of van FLAGRANT antisemitisme."

BETEKENIS:
overduidelijk (in ongunstige zin)

UITSPRAAK:
[fla-grant]

WOORDFEIT:
Flagrant, een Frans leenwoord, verscheen in 1847 voor het eerst in een Nederlands woordenboek: Kramers' Algemeene Kunstwoordentolk omschreef het als "als brandend, duidelijk in 't oog vallend". In deze omschrijving klinkt nog de echo van het Latijnse woord flagrans, dat letterlijk 'brandend, gloeiend' betekende, en figuurlijk onder meer 'vurig, hartstochtelijk'. Flagrans hoort bij het werkwoord flagrare 'branden, gloeien', dat heel in de verte nog verwant is met het woord blaken.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.