dinsdag 2 oktober 2012
AMALGAAM
UIT:
Wat Bart De Wever zal doen als burgemeester van Antwerpen (Valerie Descherpere, Apache.be, 26 september 2012)

CONTEXT:
Het is nu te veel een AMALGAAM van beperkende regeltjes die verregaand ingrijpen op de vrijheid van ondernemerschap.

BETEKENIS:
mengelmoes; vermenging van een metaal met kwik

UITSPRAAK:
[a-mal-gaam]

WOORDFEIT:
Het woord amalgaam gaat waarschijnlijk terug op het Griekse werkwoord malassein 'week maken'. Het woord heeft wel een bijzondere route afgelegd, namelijk via het Arabisch. De Griekse vorm malagma 'weekmakend middel' werd, met het Arabische lidwoord al ervoor, al-malgam 'de weekmakende zalf'. Als amalgama werd het in het middeleeuws Latijn in alchemistische kringen gebruikt voor de (weke, zachte) mengeling van kwikzilver met een ander metaal. Zo kwam het woord in de zeventiende eeuw in het Nederlands terecht. De betekenis 'mengelmoes' is in de negentiende eeuw ontstaan.congres

laatste kans

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.