Redactie

Saskia Aukema
Peter-Arno Coppen
Jaap de Jong
Raymond Noë
Kees van der Zwan (eindredactie)

E-mail: redactie@onzetaal.nl

U leest meer over de redacteuren van Onze Taal bij ‘Organisatie’.

Vaste medewerkers

René Appel, Mariëtte Baarda, Hans Beelen, Ton den Boon, Ann De Craemer, Frank Dam, Gaston Dorren, Ype Driessen, Matthias Giesen, Jan Erik Grezel, Ingmar Heytze, Joop van der Horst, Frank Jansen, Josje van Koppen, Hein de Kort, Jan Kuitenbrouwer, Sterre Leufkens, Berthold van Maris, Folkert van der Meulen Bosma, Guus Middag, Marc van Oostendorp, Irene de Pous, Riemer Reinsma, Ewoud Sanders, Nicoline van der Sijs, Matthijs Sluiter en Erik van der Spek.

Prijzen

Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar, met een nummer voor twee maanden in februari/maart en juli/augustus. De prijs van een los nummer is € 6,75 (excl. verzending). Prijzen van lidmaatschappen vindt u in de webwinkel. Op collectieve lidmaatschappen wordt korting verleend.

Voor mensen met een leeshandicap is Onze Taal ook in elektronische vorm beschikbaar. Inlichtingen bij Dedicon: 0486 - 486 486. Onze Taal wordt in elektronische vorm voor brailleschrift beschikbaar gesteld door de CBB. Inlichtingen: 0341 - 56 54 99.