77ste jaargang nr. 10

Arjen van Veelen
"Wij gaan nog voor u stoppen in Blerick"
Taal in het werk [10]: de treinconducteur

Er zijn beroepen waarin taal zo niet de hoofdrol, dan toch zeker een flinke bijrol speelt. Geregeld worden ze in Onze Taal geportretteerd. Deze keer: de treinconducteur. Hij moet de reiziger onderweg informeren: eerlijk en zakelijk, maar ook persoonlijk en positief. En humor mag – maar niet altijd, en zeker niet te veel.

Karina van Dalen-Oskam
Ware woorden, ware rijmen
Jacob van Maerlants Rijmbijbel en de Nederlandse taal

In zijn Rijmbijbel uit 1271 maakte van Jacob van Maerlant als een van de eersten het boek der boeken toegankelijk voor de middeleeuwers die het Latijn niet beheersten. Hoe slaagde hij erin al die bijbelverhalen te vatten in duizenden rijmende regels? En wat voor invloed oefende hij met zijn werk uit op het Nederlands? Een inventarisatie, naar aanleiding van een binnenkort te openen tentoonstelling.

Marc van Oostendorp
Een leven lang nadenken over d en t
Wat hebben we aan taalkundig onderzoek?

Een leven lang nadenken over heel kleine klankverschillen, zoals die tussen de d en de t. Waarom doet iemand dat? En wat heeft de samenleving eraan? Daarover sprak Marc van Oostendorp vorige maand in de oratie waarmee hij aantrad als bijzonder hoogleraar Fonologische Microvariatie bij de Universiteit Leiden. In dit oktobernummer een sterk verkorte en bewerkte versie van die oratie.

Jenny Audring
"Mijn hart, die klopte in mijn keel"
Taalevolutie in voornaamwoorden

Als we naar een scherp mes willen verwijzen, moeten we volgens de boekjes zeggen dat 'het' scherp is. Maar net zo vaak hoor je in plaats daarvan 'hij'. En ook verder doen we tegenwoordig maar wat met die voornaamwoorden. Of zou er toch systeem in zitten?


En verder
Cursussen Taaladviesdienst
Onze Taal-studentenprijs
Het lidwoord de voor supermarkten, boektitels en omroepen
Nederlandse woorden uit het Arabisch
Hoe de s steeds meer klinkt als sj
Jaarvergadering Onze Taal 2008


Rubrieken en series

Reacties: hoofdletters in straatnamen; Guangzhou; de nodige
Gaten in de taal: rokers op straat; prijs naar goeddunken
Vraag en antwoord: volgend weekend; uitspraak leges; verleden tijd aanbevelen; elfen/elven; het betreft/betreffen woningen; onvertogen
Bargoens [10]: heibel
Taaltest
Spaan: onverstaanbaar
Struikelblokken in het Nederlands [1]: die lastige lidwoorden de en het
Iktionaire: Ballenbaks III: concrete voorbeelden
Aanbiedingen voor lezers
Zong: 'Het regent zonnestralen'
Het onderzoek: het oudste Nederlands
Namen op de kaart: toen de huizen nog te tellen waren
Tamtam: taalnieuws
Hom of kuit: moet de Nederlandse Taalunie het Afrikaans ondersteunen?
InZicht: Europese namen voor de wereld, en andere nieuwe taalboeken
Taalergernissen
Ruggespraak

Vorige Volgende