81ste jaargang nummer 11

De taalcanon

Saskia Aukema
De verwondering voorop
Marianne Boogaard en Mathilde Jansen over hun taalcanon

Na de geschiedeniscanon (en de bètacanon en de gammacanon) is er nu ook de taalcanon. Deze maand verschijnt het overzicht van vijftig belangrijke taalonderwerpen in boekvorm. Wat staat erin en wat niet? En hoe gingen de samenstellers te werk?

En:
Bart de Boer:
Hoe sprak de oermens?


Jan Stroop
‘Een politicus die op mannen vált'?
De abnormale taal van het NOS Journaal

Dit voorjaar maakte de nieuwe hoofdredacteur van het NOS Journaal bekend dat de uitzendingen spreektaliger zouden worden. Die nieuwe aanpak oogstte lof, maar er is ook kritiek. Taalkundige Jan Stroop: “Wat een vreemd soort luisteraar wordt hier opgevoerd.”

Jan Erik Grezel
“Als je authentiek wilt klinken, moet je wat slordig spreken”
Psycholinguïste Mirjam Ernestus over onze uitspraakmanieren

Als we praten, slikken we heel veel in. We zeggen niet ‘vakantie’, maar ‘fkasie’, en niet ‘volgens mij’, maar ‘fosmij’. Taalkundige Mirjam Ernestus kreeg onlangs twee forse subsidies voor haar onderzoek naar zulke ‘gereduceerde’ spreektaal. Hoe herleidt ons brein verkort uitgesproken woorden tot een betekenis? En wat houdt dat in voor het onderwijs?

Jaap de Jong
“Een waterval van woorden”
Multatuli als spreker

Multatuli is een van de grootste Nederlandse schrijvers. Minder bekend is dat hij ook een meeslepend spreker was. In zijn toesprakentournees sloopte hij de heilige huisjes van zijn tijd. Wat maakte zijn vlammende betogen zo spannend?

Frank Jansen
'De smalle nevelige wolkenbank'
Moet je bijvoeglijke naamwoorden schrappen?

Een bekend schrijfadvies is: gebruik niet te veel bijvoeglijke naamwoorden, want ze hebben vaak iets krachteloos en gaan dan irriteren. Is dit altijd een goed advies? Wanneer wel en wanneer niet?


En verder

De Taalkalender 2013 – van Onze Taal
Sponsoractie om prestigieus Afrikaans woordenboek te redden
Zelf een dictee houden


Rubrieken en series

Reacties:
Vlaams ondertitelen; slot-n in het Engels; nine eleven; een iemand; samentrekking
Iktionaire: miemelen en piemelen
Toen in … november 1988: de V voltooid
Vraag en antwoord: onder beschermde/beschermende atmosfeer; gebroken( )witte; twijfelen of + volgorde; herkomst van verliefd; klemtoon in meedogenloosheid
Van Aaf tot z: levendig
Raarwoord: kaft
Gaten in de taal: lijstje voor het sterven; ‘net had ik nog pijn'
Taaltest
Taalpuzzel
Zong: ‘Guus’
Iconen van de taalkunde [5]: de beeldspraak van George Lakoff
Aanbiedingen voor lezers
Klassewerk

Hom of kuit: heeft de campagne tegen straattaal nut?
Tamtam: taalnieuws
Taalergernissen
Gesignaleerd
InZicht:
De manke usurpator, en andere nieuwe taalboeken
Lezer
Ruggespraak

Vorige Volgende