80ste jaargang nr. 5

Jan Erik Grezel
"Talenkennis is geen culturele franje maar bittere noodzaak"
Interview met Toon van der Ven, voorzitter van Levende Talen

Deze maand viert Levende Talen haar honderdjarig bestaan. Wat doet die vereniging anno 2011 voor taaldocenten? Welke kwesties zijn hete hangijzers en wat kan er nog beter in het taalonderwijs? Voorzitter Toon van der Ven licht het toe.

Peter-Arno Coppen
Polemiek en passie
Een overzicht van honderd jaar Levende Talen

Het tijdschrift van de honderdjarige Vereniging van Leraren in Levende Talen is een schatkamer voor iedereen die in taalonderwijs geïnteresseerd is. Als je door al die jaargangen bladert, wordt goed zichtbaar wat de afgelopen eeuw zoal de spraakmakende kwesties in het onderwijs waren. De kleurrijke discussianten namen vaak geen blad voor de mond.

Berthold van Maris
Hoe klinken wij?
Gesprek met fonoloog Marc van Oostendorp

Onlangs verscheen een even dikke als gespecialiseerde uitgave over de huidige stand van de internationale fonologie, de wetenschap die de klank van taal bestudeert. Wat valt er allemaal te zeggen over die klanken? En hoe zit het met het Nederlands? Een interview met de hoofdredacteur van deze vijfdelige fonologie-encyclopedie, over onze huig-r, over 'coronalen', en over het verschil tussen 'kerk' en 'kerrek'.

Jaap Meijers en Antal van den Bosch
Voor-onze-neus-weggekaapt.nl
Nederlandse woorden gegijzeld als domeinnaam

Het is precies 25 jaar geleden dat woorden voor het eerst voorzien werden van het achtervoegsel .nl. Sindsdien zijn er 4,2 miljoen van die .nl-domeinnamen geregistreerd – óók door bedrijven die ze alleen maar wilden doorverkopen. Veel namen werden daardoor onbereikbaar voor mensen die er wél iets nuttigs mee zouden willen doen. Hoe zit het anno 2011 met deze talige vorm van kaping?

Ted Sanders
Krachten gebundeld voor begrijpelijke taal
Nieuw gezamenlijk onderzoek universiteiten, bedrijven en overheid

Bijsluiters waar geen touw aan vast te knopen is, formulieren die niet te volgen zijn – de klachten over onbegrijpelijke taal willen maar niet verstommen. Binnenkort slaan universiteiten, de overheid en het bedrijfsleven de handen ineen om er iets aan te doen.


En verder
Jaarvergadering Onze Taal


Rubrieken en series

Reacties: praeteritio; Limburgs accent; verkleinen en vergroten in het Italiaans; geboortenaam; x'je; winterfalen; Toon Hermans' struikgewas
Iktionaire: Odyssey Dawn
Ingepakt: niets anders
Vraag en antwoord: namen van wetten; percentages; aanhef in e-mail; frika(n)-del; triëren
Toen in ... mei 1956: songfestival
Gaten in de taal: een vroegere geliefde; terug naar je jeugdfoto
Aanbiedingen voor lezers
Van Aaf tot z: neger
Namen op de kaart: tussen berg en molshoop
Taaltest
Horstlog:
Siegenbeek
Zong: 'KL 204'
Spelen met taal: kaasschaafzinnen; bommeldingen
Tamtam: taalnieuws
Hom of kuit: het verschil tussen desbetreffend en betreffend nog handhaven?
InZicht: Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands, en andere nieuwe taalboeken
Taalergernissen
Gesignaleerd
Lezer
Ruggespraak

Vorige Volgende