76ste jaargang nr. 5

Jan Erik Grezel
Met toeters en bellen naar een prio 1
Taal in het werk [7]: de politie

Trees Roose
"Zijn adem riekte"
De taal van het proces-verbaal

Berthold van Maris
"Afleidingen, die aen krankzinnigheid grenzen"
De etymologische speculaties van de 16de-eeuwse geleerde Becanus

Joop van der Horst
'We moeten hun het lastig maken'
Over een nieuwe zinsvolgorde waarop we konden wachten

Rik Schutz
'Poeslief' of 'brutaal als de beul'?
Versterkende vergelijkingen in het Nederlands


En verder
Jaarvergadering Onze Taal
Oproep: het Nederlands van 2082


Rubrieken en series

75 andere woorden voor catchphrase / Ander woord voor ... headhunter
Vraag en antwoord: Ijssel/IJsel; ieder/iedere mens; bij tijd en wijle; New Yorks/New-Yorks/Newyorks; periode van vier maanden
Reacties: krokus lentebloem?; los of aaneen?; herkomst mafia; 'Post coitum omne animal triste'
Iktionaire: vraagteken
Merken worden woorden: borrelnootjes
Etymologica: etymologische misvattingen: valse eponiemen
Aanbiedingen voor lezers
Spaan:
plekje
Taaltest
Tamtam:
taalnieuws
Hom of kuit: heeft het ironieteken bestaansrecht?
InZicht: Achternamen in Nederland & Vlaanderen, en andere nieuwe taalboeken
Taalergernissen
Gesignaleerd
Ruggespraak

Vorige Volgende