78ste jaargang nr. 1

Thema: Engels in het Nederlands
Veel mensen ergeren zich aan Engelse woorden in het Nederlands. Het zijn er veel en ze zijn overbodig, zo luidt vaak de klacht. En dan die verengelsing van het onderwijs en het bedrijfsleven. Is die wel nodig? Zit die de informatie-overdracht niet in de weg? En gaat ons Nederlands er niet door achteruit?
Het zijn kwesties waarover je lang kunt speculeren, en dat gebeurt dan ook veelvuldig. Óók in Onze Taal. Óók in dit nummer. Maar soms valt er wél meer over te zeggen, bijvoorbeeld op grond van wetenschappelijke studie. In dit nummer komen enkele van de opvallendste onderzoeken aan bod. Wat vinden wij er tot slot zelf van? Ook daar gaan we op in – in dit themanummer over Engels in het Nederlands.

Ruud van der Helm
Hoe zuiver is 'zuiver'?
Het nut van bastaardwoorden

Mensen die zich schrap zetten tegen buitenlandse indringers in onze taal doen dat sinds jaar en dag omdat ze streven naar 'zuiver Nederlandse' woorden. Daarbij denken ze meestal alléén aan woorden met een onverdacht Nederlandse oorsprong. Maar ze zien dan een heel ander zuiverheidsideaal over het hoofd: het stimuleren van precisie, elegantie en originaliteit.

Maaike Govers
"Wij misbegrijpen elkaar"
De invloed van tweetalig onderwijs op de Nederlandse taalvaardigheid

Bij tweetalig onderwijs krijgen leerlingen vakken als geschiedenis en biologie in een andere taal dan de moedertaal, meestal het Engels. Het idee is dat ze hiermee hun vaardigheid in die taal vergroten, maar heeft het alleen voordelen? Heeft het Nederlands er bijvoorbeeld niet onder te lijden? Er wordt al jaren over gespeculeerd, maar onlangs werd er eindelijk onderzoek naar gedaan.

Diana Vinke
In het Engels op weg naar je bul
Lijdt de kwaliteit van het hoger onderwijs onder het gebruik van Engels?

Zodra studenten in de eindfase van hun studie zitten, is het vaak afgelopen met onderwijs in het Nederlands. Dan komt het Engels om de hoek kijken. Maar zit zo'n vreemde taal goed onderwijs niet in de weg?

Kees van Hage
Nieuwe snaren en een stemsleutel
Muziektermen in het Nederlands en het Engels

Ook in de muziekwereld is het Engels flink doorgedrongen. Dat is goed, want nu kunnen musici en musicologen uit de hele wereld niet alleen muzikaal maar ook verbaal met elkaar communiceren. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Redactie Onze Taal
Op de barricaden?
Het Engels en Onze Taal

Hoe staat Onze Taal nu eigenlijk tegenover de instroom van Engelse woorden? En wat te denken van het gebruik van het Engels in plaats van onze taal? Het zijn vragen die geregeld worden gesteld. De redactie reageert.

En:
Etymologica: Nederlands-Engelse wisselwerking
'Edinberoow' en 'Sevielja': onze uitspraak van vreemde namen
Iktionaire: Trenglish


Berthold van Maris
Smirten en swaffelen bij de Bosbank
Wat zeggen de nieuwe woorden van 2008?

Swaffelen werd eind vorig jaar gekozen tot het woord van 2008. Het wordt samen met 99 andere nieuwe woorden behandeld in het boekje Woord van het jaar 2008 van Van Dale. Hoe ontstaan zulke neologismen? Zitten er blijvertjes tussen? Welke woorden ontbreken? En hoe nieuw is 'nieuw'? Een verkenning langs de biechtauto's, tulpeilanden en pno'tjes van 2008.


Rubrieken en series

Reacties: 'Het regent zonnestralen'; geen verrijking; Eenhuizen; Twintighuizen; fouten met verwijzende voornaamwoorden; individuatie-hiërarchie; taal van de conducteur
Spaan: jas
Net als in de film: diamonds are forever
Vraag en antwoord: door jou(w) gebruikte; verkleinvorm kauwgum/kauwgom; Iberisch schiereiland/Schiereiland; ingezworen; academisering/academiesering
Taaltest
Zong: 'Kinderballade'
Aanbiedingen voor lezers
Tamtam: taalnieuws
Hom of kuit: loonsverlaging voor slecht schrijvende ambtenaren?
Taalergernissen
Gesignaleerd

InZicht: Ut nieuwe groen-geile boekie, en andere nieuwe taalboeken
Spelen met taal: Dierentuin? Die rent u in!
Ruggespraak

Vorige Volgende