82ste jaargang nummer 12

Jan Erik Grezel
“Ouwe bokken zijn heel heimelijk”
De eigenzinnige woordenschat van de Nederlandse jager

In december staat er vaak wild op het menu. De jagers die dat wild schieten, hebben een heel eigen jargon. Ze gebruiken gewone woorden als lepel, zweet en aanspreken in een verrassende betekenis. Jan Erik Grezel, groot liefhebber van lévend wild, ging een middag mee op jacht. Zonder geweer, maar met notitieblokje.

Marc van Oostendorp
De stilte van Jan Renkema
De schrijver van de Schrijfwijzer gaat met pensioen

Vorige week ging Jan Renkema, auteur van de veelgebruikte Schrijfwijzer, met pensioen. Met een rede getiteld ‘Weg van taal’ nam de oud-redacteur van Onze Taal afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Portret van een taalkundige die gefascineerd is door ambtenaren, Homerus en de gewone taalgebruiker.

Joop van der Horst
‘Een’ president Obama
De nieuwe functie van het lidwoord een

In de krant viel te lezen over “een Turkije dat met de rug naar Europa gaat staan”. Dat “een Turkije” is hier opmerkelijk – het lijkt te suggereren dat er meerdere Turkijes zijn. Joop van der Horst buigt zich over dit soort ‘Obama-zinnen’, zoals hij ze heeft genoemd, naar het eerste voorbeeld dat hij tegenkwam.

Redactie Onze Taal
Het taaljaar 2013
Koningslied, eindexamenoproer en ander taalnieuws van 2014

Twee keer bleek dit jaar hoezeer taal een onderwerp is dat leeft: bij de presentatie van het Koningslied en bij de ophef over het eindexamen Nederlands. En waarover hadden de media het nog meer? Het taaljaar 2013 in vogelvlucht.
Plus: meningen van bekende taalgebruikers

Gaston Dorren
Taalwrevels van Uppsala tot Málaga
Waar ergert de rest van Europa zich aan?

Hun hebben, een aantal mensen gaan, groter als – Nederlanders kunnen zich kapot ergeren aan taalfouten en andere vermeende tekenen van taalverloedering. Hoe is dat in andere Europese landen? En wat zijn daar dan de hete hangijzers? Als het gaat om taal hebben Europeanen meer met elkaar gemeen dan je zou denken.


En verder
Nieuw jasje Onze Taal
Korte advertenties in Onze Taal
Trainingen Taaladviesdienst
Trefwoordenregister 2013


Rubrieken en series

Vraag en antwoord:
storing/verstoring; enkelvoud/meervoud in zin met haakjes; herkomst van hogerhand; eerstejaars(  )student; aansluiten bij/op
Reacties: internationale studenten; privé-woorden; zaliger; een zondagse steek …; lekker stout; ontspruiten uit/aan; logopedisten
Iktionaire: taal als tennis
Toen in … december 1969: rijm
Van Aaf tot z: oorlog
Raarwoord: zwouten
Namen op de kaart: Paris, Snits en Aachen
Taaltest
Horstlog:
stukjes
Klassewerk
Woordsprong:
vuurwerk
Taalpuzzel
Zong:
‘Een bakske met stro’
Aanbiedingen voor lezers
Hom of kuit:
Moeten we leerlingen verbieden op school plat te praten?
InZicht: cadeauboekjes, en andere nieuwe taalboeken
Lezer
Tamtam:
taalnieuws
Ruggespraak

Vorige Volgende