81ste jaargang nr. 4

Jaap de Jong
“Smakelijk!”
Oude en nieuwe eetspreuken

Wat zeg je als je met de maaltijd wilt beginnen? ‘Eet ze’? Of misschien: ‘Aanvalluh!’? Een oproep in Onze Taal leverde 163 reacties op, die samen een beeld geven van oude en nieuwe eetspreuken. Christelijk, antroposofisch, rijmend en ongerijmd – en opvallend genoeg: dikwijls onsmakelijk.

Erwin Wijman
Huize Avondrood heet nu Domus Magnus
Namen van bejaardenhuizen
Zijn er nog bejaardenhuizen die Avondrood heten, of Voor Anker? Nauwelijks. Ze heten Westhaeghe, De Toutenburgh, Vitalis Wissehaege of Vitalis Casatonda. Of Domus Magnus. Het ouderentehuis anno 2012 gaat op chic.

Jan Erik Grezel
“Wij moeten weten van de taal”
Inburgering [2]: inburgeringsexamen in Nederland
Buitenlanders die zich in Nederland willen vestigen, moeten eerst in het land van herkomst een ‘basisexamen inburgering’ afleggen. Daarover schreef Jan Erik Grezel in het decembernummer van Onze Taal. Als een migrant die eerste horde heeft genomen, volgt er in Nederland een verplicht ‘inburgeringstraject’. Wat houdt dat in? Hoe ziet het afsluitende inburgeringsexamen eruit?

Gaston Dorren
Talen als trekpleisters
Excursies naar het Engels, Azerbeidzjaans en Ests
Onze Taal besteedt af en toe aandacht aan de ‘buren’: talen die (bijna) grenzen aan het Nederlands. Zo stonden vorig jaar oktober nog de talen van Scandinavië centraal. In het boek Taaltoerisme, dat binnenkort verschijnt, leidt Gaston Dorren de lezer door de héle buurt, namelijk Europa. Als een gids vertelt hij verrassende verhalen over 53 talen: van Portugees tot Russisch en van IJslands tot Grieks. Hier alvast drie bestemmingen.

Berthold van Maris
Kan de medeklinker op eigen benen staan?
Eenklankswoorden die geen klinker zijn
Er zijn woorden die uit maar één klank bestaan, bijvoorbeeld u, of o. Meestal is zo’n ‘eenklankswoord’ een klinker. Maar geldt dat ook altijd? Of zijn er ook woorden van maar één medeklinker?


En verder
Onze Taal anbi
Opfristraining Taaladviesdienst
Taalpost 10 jaar
Woordspot


Rubrieken en series

Reacties: Dienst Verslag en Redactie; gemeenteslogans; Vaals woord voor ‘partycrasher’; Appelsientje en limonade; Bosporus; uitspraak Wordfeud; veranderde straatnamen; naam en loopbaan; 'ochtond' en 'lopon'
Gaten in de taal: tandarts met een slecht gebit; lijstje vóór het sterven
Vraag en antwoord: men; ons/onze uiterste best; de winkel waar/waarbij/waarvan; vandien / van dien; doen/laten denken; sociale media is/zijn
NIEUWE RUBRIEK: Raarwoord: koolhaas
Iktionaire: de overlapping van leven en dood
Toen in …april 1984: Doe Maar
Van Aaf tot z: koning
Iconen van de taalkunde [3]: de brief van Anne Cutler
Aanbiedingen voor lezers
Zong:
het Egidiuslied
Taaltest
Horstlog:
hij word met blindheid geslagen
Tamtam: taalnieuws
Hom of kuit: moeten sprekers afleren ‘eh’ te zeggen?
Taalergernissen
Gesignaleerd
InZicht:
En dan nog iets, Komkomma, en andere nieuwe taalboeken
Taalpuzzel
Lezer
Ruggespraak

Vorige Volgende