Tot welke leeftijd ben je een ‘jongere’ en vanaf wanneer een ‘oudere’? Onze Taal organiseerde een kleinschalige enquête om antwoord te krijgen op deze vragen.

Frank Jansen (oudere)

Er zijn woorden die iedereen dagelijks en bijna gedachteloos gebruikt, maar waarvan de betekenis bij nader inzien helemaal niet zo duidelijk is. Want wat betekenen bijvoorbeeld de woorden jongere en oudere precies? Wanneer is iemand ‘jongere’ af en wanneer treedt hij of zij toe tot de ‘ouderen’? Wie op internet naar een precieze definitie zoekt, vindt voor jongere ‘tussen de 15 en 20 jaar oud’ en ‘beneden de 21’. Voor oudere treffen we ‘AOW’er’ en ‘55 jaar of ouder’ aan. Ligt de grens voor ‘oudere’ nu bij 55 of als je AOW krijgt, dus minstens tien jaar later? Om eens te kijken hoe dit precies zit, hielden we dit voorjaar een enquête. We vroegen de volgers van de sociale media van Onze Taal wat ze nu eigenlijk onder jongere en oudere verstaan.

Wilt u verder lezen? Log dan hieronder in