Erik van der Spek buigt zich maandelijks over beeldspraak die de tijdgeest vangt – en soms zelfs ook bepaalt.

Erik van der Spek

Het komt niet vaak voor dat de geboorte van een metafoor precies is vastgelegd, maar ‘aangeschoten wild’ is zo’n uitzondering. De term werd gemunt door de onlangs overleden SGP-leider Henk van Rossum. Hij paste de metafoor toe op Gijs van Aardenne, vicepremier in het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Van Aardenne kwam in 1984 in de problemen tijdens de parlementaire enquête naar de ondergang van de scheepswerf Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Toen de Kamer hem niet naar huis wilde sturen, was hij in de ogen van Van Rossum “aangeschoten wild”.

Wilt u verder lezen? Log dan hieronder in