86ste jaargang nummer 10

Hoe zou het zijn om aan een woordenboek te werken? “Voor buitenstaanders lijkt het misschien een hel, maar taalkundigen en leesverslaafden weten wel beter: het is het paradijs.” Aldus Guus Middag in het oktobernummer, naar aanleiding van een boek van de Amerikaanse woordenboekmaakster Kory Stamper.

Dat woordenboeken helemaal niet saai zijn, blijkt ook uit het openingsartikel. Berthold van Maris belicht daarin de onbegrensde mogelijkheden van het Algemeen Nederlands Woordenboek: een grote, wetenschappelijke online inventarisatie van de woordenschat van 1970 tot heden. Verder in dit nummer onder (veel) meer: hoe oud zijn ‘ouderen’ eigenlijk? En ‘jongeren’? Zijn streektalen wel échte talen? En hoe komt het toch dat nooit iemand op het eindexamen een 10 voor Nederlands haalt?

M02b988b6f508aceddc2472ce631bbd6f4