De taalprof

Van alle uitvindingen in het schrift is de spatie ongetwijfeld de meest ongelukkige. Wat een onding is dat, zeg! Zelfs in talen die heel erg op elkaar lijken wordt daar totaal verschillend mee omgesprongen. Het zal allemaal wel een goedbedoelde poging zijn om de leesbaarheid te verhogen, maar de beregeling is een puinhoop. Het begint bedrieglijk eenvoudig: een spatie schrijf je tussen twee woorden, maar weer niet tussen woorden en leestekens, althans: wel achter het leesteken maar niet ervóór, tenminste, niet tussen twee leestekens dan. Wat is dat voor willekeur? En dan dat ‘tussen twee woorden’, waar is dat dan?

Wilt u verder lezen? Log dan hieronder in