87ste jaargang nummer 5

Wat leer je op de middelbare school bij Nederlands? Vooral vaardigheden, zoals schrijven en discussiëren. Kennis (van bijvoorbeeld koppelwerkwoorden of de literatuur) speelt een minder grote rol. Maar dat moet veranderen, vinden deskundigen: behalve om ‘kunnen’ moet het meer om ‘kennen’ gaan. Het meinummer van Onze Taal schenkt ruim aandacht aan de toekomst van het schoolvak Nederlands.

In dat nummer nóg iets over Nederlands op school: hoe leerlingen via spelletjes en games enthousiast worden gemaakt voor het vak. Verder een verrassend stuk over de (talige) geschiedenis van ‘nepnieuws’, een boeiend interview met een spraakdeskundige over stemmen herkennen in misdaadonderzoek, en antwoord op de vraag hoe kinderen hun moeder aanspreken: met mama, mam of Maria? En natuurlijk nog veel meer.

M02b988b6f508aceddc2472ce631bbd6f4