Derk Edeerveen - Oostrum (LB)

Sinds een paar weken bevat de gesproken navigatie van Google Maps een taalfout. De spraaksoftware wil steeds dat ik “in honderd meter rechtsaf” ga, in plaats van ‘over honderd meter’. Omdat dit bij élke aanstaande richtingsverandering wordt gezegd, is dit zeer storend. Vreemd genoeg treedt het niet op bij het naderen van een rotonde.

Ik hoop dat Google het herstelt om te voorkomen dat Nederland het zoveelste anglicisme krijgt ingeprent.