Toen Kees van Kooten onlangs een advertentie las, ontwaakte dr. Kipping, die ten prooi viel aan verwarring.

Dr. E.I. Kipping - sneerlandicus

Wie, zoals geheel uw onderdanige dienaar, zijn levensloop in een bij voortduring angstwekkender tempo haars weegs voelt spoeden, die zal pogen – via welke mijlpalen zulks althans het vernoemen waard zijn – hieraan gestalte te geven middels een persoonsverbeelding, dewelke in dier voege recht doet wedervaren aan al het hem overkomene, dat deszelfs nabestaanden voor zichzelf mitsgaders de rest hunner levens op een zedelijk en taalkundig referentiekader kunnen bogen. Een boek dus. Maar wat een niet te missen tijd zou het schrijven hiervan mij niet gaan kosten ...

Foto: Roel Bazen

Foto: Roel Bazen

Wilt u verder lezen? Log dan hieronder in