Over nieuwe uitgaven in taalkundig Nederland en België. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat de redactie ze aanbeveelt. Prijzen onder voorbehoud.

Raymond Noë

Jaarboek 2017 van Veldeke Limburg. Bundeling van uiteenlopende artikelen over de activiteiten van dialectvereniging Veldeke, over het Limburgs en over het onderzoek naar deze streektaal. Veldeke Limburg, € 20,– (ingenaaid, 188 blz.). Bestellingen: rcorstjens@hklimburg.nl. ISBN 978 90 74423 15 1

Woordenstroom van Lotte Minnema. Veertig lesideeën voor NT2-leerkrachten om cursisten vertrouwd te laten raken met de betekenis van woorden. Uitgeverij Coutinho, € 14,50 (ingenaaid, 107 blz.). ISBN 978 90 469 0608 8

Portaal. Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs, onder redactie van Harry Paus en Adri van den Brand. Handboek voor de basisschoolleerkracht, met aandacht voor het Nederlandse taalonderwijs, taalverwerving en taaldidactiek. Vijfde, herziene druk. Met begeleidende website. Uitgeverij Coutinho, € 42,50 (ingenaaid, 520 blz.). ISBN 978 90 469 0576 0

Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs van Suzanne van Norden. Handboek voor het schrijfonderwijs aan basisscholieren, met aandacht voor het structureren en formuleren van verhalende en beschrijvende teksten. Herziene en uitgebreide tweede druk; gericht op (aankomende) leerkrachten. Uitgeverij Coutinho, € 32,50 (ingenaaid, 247 blz.). ISBN 978 90 469 0610 1

Praktisch didactisch. Adviezen voor de NT2-docent van Vita Olijhoek en Anja Valk. Adviesboek voor “beginnende NT2-docenten die in hun lessen aanlopen tegen vragen op het snijvlak van theorie en praktijk”. Uitgeverij Coutinho, € 24,50 (ingenaaid, 202 blz.). ISBN 978 90 469 0580 7