Samenstelling: Rutger Kiezebrink

In deze woordsudoku moet elke rij, elke kolom en elk zwartomrand blok van vijf bij twee vakjes tien verschillende letters bevatten: A, C, E, HM, N, O, R, T en Z. Ook de twee geelgemarkeerde blokken moeten aan die eis voldoen. Extra hulpmiddel: in het ene gele blok staan de letters in dezelfde positie ten opzichte van elkaar als in het andere gele blok. Die beide gele blokken bevatten zo uiteindelijk een woord van tien letters dat bij dit jaargetijde past. In de vakjes met de cijfers 1 tot en met 6 ontstaat een controlewoord van zes letters.

Wilt u meedingen naar de maandprijs? Stuur dan het tienletterwoord en het controlewoord vóór 20 augustus per mail naar puzzel@onzetaal.nl of per post naar Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag (o.v.v. ‘Taalpuzzel juli/augustus 2017’).

© 2017 www.sudoku-variations.com

© 2017 www.sudoku-variations.com

Download de woordsudoku.

De winnaar krijgt een van de drie versies van het spel WoordZoeker, beschikbaar gesteld door spellenfabrikant Goliath. De winnaar van de puzzel uit het juninummer is Brigit van Winden uit Delft. De oplossing was: popfestival.


Deze woordsudoku is gemaakt door Folkert van der Meulen Bosma. Op zijn website www.sudoku-variations.com zijn tal van uitdagende sudokuvariaties te vinden.