86ste jaargang nummer 7/8

Dichtregels op muren, bruggen en andere plekken in de openbare ruimte. U bent er vast ook weleens bij stil blijven staan. Literatuurwetenschapper Kila van der Starre doet onderzoek naar deze straatpoëzie en begon een online inventarisatie op Straatpoezie.nl, waar iedereen aan kan bijdragen. Janna Reinsma interviewde haar voor het zomernummer van Onze Taal.

Daarnaast schrijft Jacco Snoeijer over ingezonden brieven in kranten en tijdschriften: waar gaan deze zoal over, en wat zijn typische kenmerken? En Riemer Reinsma doet verslag van zijn reis naar Noordwest-Frankrijk, waar hij op zoek ging naar restanten van het Nederlands.

En natuurlijk nog veel meer. 

M02b988b6f508aceddc2472ce631bbd6f4